Petr Chaloupskýprivat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

AKTUALIZACE – zmáčkni Ctrl+F5

PROGRAM HUDBY U SV. JILJÍ

klikni též na CELKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM HUDBY na rok 2019

 

 

Květen 2018

Přede mši sv.(po růženci) jsou zpívané různé litanie a antifony k P.M. ((litanie P.Ch.)

……………………………………………………………………………

 

24.05  20:00 KONCERT – NOC KOSTELŮ - PROGRAM

……………………………………………………………………………

čt 30.04. 18:30 Nanebevstoupení Páně

P.Ch. Moteta ke slavnosti

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

  

Duben 2016

 

ne 14.04. 18:30 Květná neděle

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Květné neděle

Dominikánské chorální pašije podle Lukáše

 

čt 18.04. 18.30 Zelený čtvrtek

Ordinárium a vícehlasá moteta od P. Chaloupského

k liturgii památky Večeře Páně.

 

19.04. Velký pátek

-Krížová cesta v 15:00 v kostele sv.Jiljí.

 

-večer v 18:30 - Památka umučení Páně

Dominikánské chorální pašije podle Jana

Vícehlasá moteta: G.P.Palestrina, Fr.Picka, P.Chaloupský...

k liturgii uctívání kříže.

 

so 20.04.14 21.00 Bílá sobota

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Vigilie

 

KN a Triduum Zpívá Schola dominicana,

diriguje a na varhany hraje Petr Chaloupský

 

ne 21.03 18:30 Neděle Vzkříšení

zpěv a varhanní improvizace: Petr Chaloupský

 

Březen 2016

st 06.03. 18:30 POPELEČNÍ STŘEDA

út 19.03. 18:30 Slavnost sv. Josefa

po 25.05. 18:30 Slavnost Zvěstování Páně

 

P.Ch. Moteta ke slavnosti

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Únor 2019

so 02.02  18:30 Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU („Hromnice“)

Pá 22.02  18:30 Svátek Stolce sv. Petra

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský

Leden 2019

ne 06.1 18:30 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Váoční moteta a chorály

Pá 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla

Schola dominicana, P. Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský

 

2019

Prosinec 2018  (Všechny akce vstup volný)

So 29.12 Vánoční varhanní KONCERT

PROGRAM_pdf

*16:00 odpoledne

Varhany: Petr Chaloupský

..................................................................................................................

Akce během bohoslužeb:

po 24. 12 – ŠTĚDRÝ DEN

*24:00

Vánoční moteta a Lidový zpěv koled.

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

út 25. 12  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

*18:30

F. X. Brixi: Missa pastoralis in D

zpívá a hraje: Křížovnický sbor,

diriguje M. Franěk,

varhany: P. Chaloupský).

 

čt 27. 12  – Svátek Sv.Jana apoštola

*18:30

J. J. Ryba: Česká vánoční mše „Hej, mistře!"

Spojené pražské sbory,

diriguje M. Pečená,

varhany: P. Chaloupský

 

ne 23.12  IV. neděle adventní

*18:30   Vícehlasé roráty II.

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

 

ne 16. 12. 2017 – III. neděle adventní "Gaudete"

*18:30 Vícehlasé roráty I.

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

so 08. 12. – SLAVNOST Panny Marie P.b.p.p.h.

*18:30

(Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

ADVENT 2017 – roráty u sv. Jiljí  út a  v 7:00
(Noty a nahrávky od sester Boromejek ->  RORATY )

 

Listopad 2018

čt 01.11 18:30 Slavnost Všech svatých

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

pa 02.11 18:30 Památka všech zemřelých

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

 

čt 22.11 18:30 Památka panny sv.Cecílie

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

ne 25.11 18:30 neděle KRISTA KRÁLE

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Říjen 2018

ne 07.10  18:30 Svátek P.Marie Růžencové

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál,

zpěv a varhanní improvizace: Petr Chaloupský

Září 2018

so 01.09  18:30 SLAVNOST sv. Jiljí
so 08.09  18:30 Svátek Narození P. Marie
so 15.09  18:30 Památka P.M. bolestné

Petr Chaloupský: Stabat Mater

 

pá 28.09  18:30 SLAVNOST sv. Václava

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál,

zpěv a varhanní improvizace: Petr Chaloupský

Červenec-srpen -prázdninový provoz

08.08 Slavnost sv. Dominika

15.08 SLAVNOST Nanebevzetí P.M.

Čeven 2018

24.06. 20:00 Varhanní koncert v rámci akce „Noc kostelů“

PROGRAM_pdf

 

pá 08.06 18:30 NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

ne 24.06  18:30 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

pá 29.06 18:30 SLAVNOST Sv. Petra a Pavla

 

Moteta ke slavnosti.

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Květen 2018

Přede mši sv.(po růženci) jsou zpívané různé litanie a antifony k P.M. ((litanie P.Ch.)

ne 20.05 18:30 SESLÁNÍ DUCHA SV.

čt 25.05 18:30 Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

ne 27.05 18:30 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

čt  31.05 18:30 TĚLA A KRVE PÁNĚ

Moteta ke slavnosti.

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský