Petr Chaloupskýprivat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

AKTUALIZACE – zmáčkni Ctrl+F5

 

PROGRAM HUDBY U SV. JILJÍ

 

klikni též na CELKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM HUDBY na rok 2017

 

Čeven 2017

09.06. 20:00 Varhanní koncert v rámci akce „Noc kostelů“

INFO     PROGRAM_pdf

 

ne 04.06  18:30 SESLÁNÍ DUCHA SV.

ne 11.06. 18:30 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

čt  15.06  18:30 TĚLA A KRVE PÁNĚ

23.06 18:30 NEJSV. SRDCE JEŽÍŠOVA

st  24.06  18:30 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

29.06 18:30 SLAVNOST Sv. Petra a Pavla

 

Moteta ke slavnosti.

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Květen 2017

Přede mši sv.(po růženci) jsou zpívané různé litanie a antifony k P.M. ((litanie P.Ch.)

čt 25.05 18:30 Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Moteta ke slavnosti.

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

so 27.05 16:30 Koncert k poctě Jana Pavla II.

  PROGRAM_pdf

Program: „Completorium” G.G. Gorczyckiego,

G.F. Haendla, C. Francka, F. Schuberta, P. Chaloupskiego

 

Akademicki Chór Politechniki Lubelskiej, dyrygentElżbieta Krzemińska,

Anna Nachmansopran solo

Kwartet smyczkowy Kwartemia

Petr Chaloupský – varhany

 

Duben 2017

ne 16.04. 18:30 Neděle Vzkříšení

Figurální mše

F.X.Brixi: MISSA IN D - "Broumovská"

Novodobá světová premiéra (spartováno z rukopisu z 18.stol)

mše pro sóla, sbor a orchestr.

zpívá Křížovnický sbor

diriguje M. Franěk, varhany P.Chaloupský

 

so 15.04. 21.00 Bílá sobota  (vigilie)

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Vigilie

 

14.04. Velký pátek

-Krížová cesta v 15:00 v kostele sv.Jiljí.

-večer v 18:30 - Památka umučení Páně

Dominikánské chorální pašije podle Jana

Vícehlasá moteta: G.P.Palestrina, Fr.Picka, P.Chaloupský...

k liturgii uctívání kříže.

 

čt 13.04. 18.30 Zelený čtvrtek

Ordinárium a vícehlasá moteta od P. Chaloupského

k liturgii památky Večeře Páně.

 

ne 09.04. 18:30 Květná neděle

P.Ch. Moteta ke slavnosti

Chorální i lidový zpěv k liturgii Květné neděle

Dominikánské chorální pašije podle Lukáše

 

 

KN a Triduum Zpívá Schola dominicana,

diriguje a na varhany hraje Petr Chaloupský

 

 

So 08.04. 2017 KONCERTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

*16:00 odpoledne

PROGRAM    

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

==========================================

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský

 

Březen 2017

Po celou dobu postní se koná v 18:00 místo růžence

Pobožnost "Křížové cesty" v kapli Sv. Zdislavy

 

st  01.03  18:30  POPELEČNÍ STŘEDA

moteta k liturgii

 

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

po 20.03. 18:30 Slavnost SV. JOSEFA

P.Ch. Moteta ke slavnosti

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský

 

Únor 2017

út 02.02  18:30 Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU („Hromnice“)

 

zpívá: Schola dominicana

diriguje, varhany: P.Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský

 

Leden 2017

Ne 1. 1. 2017 Vánoční Novoroční varhanní KONCERT

*16:00 odpoledne

(Briedel, Paus, Dvořák, Chaloupský)

PROGRAM    

Schola dominicana, varhany. P. Chaloupský)

 

Pá 06.1 18:30 2017 – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Váoční moteta a chorály

Schola dominicana, P. Chaloupský

 

Středy 18:30 Latinská mše svatá

Gregoriánský chorál a varhanní improvizace

varhany a zpěv: P.. Chaloupský