Báseň napsaná na malém kousku papíru,

drobným, sotva čitelným písmem,

v komunistickém vězení v 50.letech 20.století,

v osmém roce nespravedlivého odnětí svobody

v případu kardinála Štěpána Trochty.

 

 

 Marie Kovalová

 (*4.8.1911 - +4.8.1999)

 

 

„ Les “

 

Miluji les,

ten tichý vonný chrám,

jenž jako chorál si zpívá do varhan,

a na varhany hraje Bůh.

 

Bůh je mi nejblíže v lese,

On a svatý Duch mě mají mezi sebou

a za ruce mě vedou

         a jejich ruce štědré jsou

                   a voní malinami.

 

Stromy si šeptají, buď tu s námi,

         u nás tě všechno přebolí,

         u nás je krásně ať podíváš se kamkoli.

 

Už osmé léto kvete vřes,

už osmé léto nemám les,

         jen Bůh jde stále se mnou

         po celou dobu temnou.

 

Jde se mnou z věznice do věznice,

snad proto jej v lese není více.

 

Můj Bůh má trestanecké šaty,

chrání mě a jistě mně zas vrátí

mé stráně plné vřesu,

to pro mou lásku k lesu,

         který jsem tolik ráda měla.

 

Snad tehdy jsem ještě nevěděla,

jak nadlouho jej ztratím.

Bože,  vrať mi můj les

         a já se tam s tebou vrátím.

 

 

 

Strhující, pohnutý, s Bohem úzce spojený a nevšední osud

paní Marie Kovalové zachycuje kniha:

Petr Chaloupský: „ Kdo nás odloučí od lásky Kristovy“

 

 

 

 

 

 http://www.chaloupsky.op.cz

http://www.ikarmel.cz

 http://krystal.op.cz            

http://oliva.op.cz