Petr Chaloupskýprivat web site

| Titulní strana-Home | Sv.Jiljí/St.Giles | Hudba u Sv.Jiljí/music St.Giles | Schola Dominicana | Noty-music sheets | E-mail | Odkazy/Links | CD |

 

 

| Zpět na všechny NOTY |

 

Litanie k Panně Marii

 

Composer

 Title

 Voicing(#)

  Print files

 MP3 Files

Place on web

 Nápěv

 Květen – „májové pobožnosti“  /  Doba velikonoční

 hlasy

PDF

 Kantor vždy předzpívá nový nápěv odpovědi lidu (mp)

 a lid pak znovu odpoví (mf). 

Další stejné odpovědi se pak zpívají již rovnou (mf).

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.1   – „ Loretánské

1-hlas

varhany    

05/2012

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.2   – „ K srdci  P.M. I.“

1-hlas

varhany

05/2009

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.3   – „ Ke jménu B.P.M.“

1-hlas

varhany    

05/2012

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.4   – „ Biblické I.“

1-hlas

varhany    

05/2009

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.5   – „ K srdci  P.M. II.“

1-hlas

varhany

05/2010/14

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.6   – „ O mateřství P.M.“

1-hlas

varhany

05/2010/14

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.7   – „ K ochránkyni řádu / Pomocnice křesťanů

1-hlas

varhany   

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.8   – „ Prosebné I.“

1-hlas

opr.

05/2009

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.9   – „ Prosebné II.“

1-hlas

varhany   

05/2012

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.10  – „ K Matce ustavičné pomoci

1-hlas

varhany 

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.11 – „ Biblické II.

1-hlas

varhany 

05/2010/14

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.12  – „ Loretánské II.

1-hlas

varhany  

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.13  – „ O navštívení P.M.“

1-hlas

varhany   

05/2009

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.14  „ K Nanebevzetí P.M.“

1-hlas

varhany  

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.15  „ Narození P.M.“

1-hlas

varhany   

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.16  - „ Litanie k P.M. podle Jana Pavla II.“

1-hlas

varhany  

opr.

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.17 – „ Korunovační“

1-hlas

varhany  

opr.

05/2014

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.18  – „ K Bolestné P.M

1-hlas

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.19  „ Dominikánské k P.M. -  v každém soužení“

1-hlas

varhany  

opr.

05/2015

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.20  „ Neposkvrněného početí “

1-hlas

varhany  

opr.

05/2016

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.21  „ Žalmové litanie“ (text V. Renč)

1-hlas

varhany  

2017

 Petr Chaloupský

  Litanie k P.M. č.22  „ Žalmové litanie“ (různé aklamace k P.M. Královně)

1-hlas

varhany  

2017

Gregoriánský chorál

A    Litanie k P.M.  – „ Loretánské chorální I.

1-hlas

Gregoriánský chorál

B    Litanie k P.M.  – „ Loretánské chorální II.

1-hlas

varhany     

05/2015

Gregoriánský chorál

C    Litanie k P.M.  – „ Loretánské chorální III.

1-hlas

Gregoriánský chorál

D    Litanie k P.M.  – „ Loretánské chorální IV.

1-hlas

varhany     

05/2015