POMOZTE ZACHRÁNIT VZÁCNÝ PŘEKRÁSNÝ BAROKNĚ-ROMANTICKÝ NÁSTROJ

Varhany v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze.  http://www.praha.op.cz/                        ENGLISH

Kořeny kostela sv.Jiljí sahají až do roku 1271. Další velké přestavby byly v roce 1339 a 1731.

Dominikáni zde působí od roku 1626. Jsou zde i světoznámé fresky od V.V. Reinera (1734).

Varhany pochází z roku 1733, včetně nádherné barokní řezby. Roku 1888 byly romanticky rozšířeny a doplněny Emanuelem Štěpánem Petrem. Další úpravy byly provedeny v roce 1969(Organa) dle návrhu prof.J.B.Krajse.

Pro svou ojedinělou zvukovou stránku, patří k oblíbeným koncertním nástrojům předních

českých, ale i evropských varhaníků. Hrával zde např. virtuos a skladatel Eduard Tregler (1868-1932). Současný stav není dobrý a je proto bezpodmínečně nutné začít s rekonstrukcí a opravou tohoto krásného nástroje. Byla by převeliká škoda, kdyby tyto varhany utichly !

V roce 2004/2005 započaly přípravy na akci GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN u sv.Jiljí.

Na tuto opravu a údržbu byl zřízen zvláštní účet, ze kterého budou čerpány prostředky výhradně na generální opravu tohoto překrásného nástroje . Oprava by měla začít v několika etapách již v roce 2005/2006. Jedná se o výměnu hracího stolu (4 manuály), generální opravu elektro instalace, vzduchovodů, měchů, vyčištění a naladění celého nástroje. Též bude inovována část rejstříkové transmise, stavba vzdušnice pro IV.manual. a odhlučnění motoru. Cílová spořící částka je cca 2.000 000, kč. (80.000, euro)

Rekonstrukci  provádět varhanářská firma ELTRAKT Fischer (Petr Fischer).

Rádi bychom časem opravili též jednomanuálový nástroj v kapli sv.Zdislavy.

SNAŽNĚ PROSÍME O FINANČNÍ POMOC PRO TUTO AKCI.

V případě potřeby vystavíme daňový doklad pro odpis pro finanční úřad.

( http://www.kostel-praha.cz/  E-mail:    praha@op.cz  Tel. 2 242 20 235 ,   mobil: 603 421 763)

Zvláštní účet pro opravu a údržbu varhan u sv.Jiljí – Farní úřad, Husova 8, Praha-1

Číslo účtu: 7272727272/2700

 pro mezinárodní styk SWIFT BACX CZ PP

Bankovní název účtu: FARNOST SV.JILJÍ PHA

Banka UniCredit Bank Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1