Petr Chaloupský: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? - Życie Marii Kovalovej

Książka jest poświęcona pamięci pani Marii Kovalovej i jej męża Josefa, więźniów politycznych lat 50-tych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © Petr Chaloupský OP, 2007
    redaktor Eva Fuchsová OP
    © Ewa Luchowska-Mertl, przekład 2008
    Wydanie pierwsze © Krystal OP s.r.o., 2007
    ISBN 978-80-85929-97-3